reklam
27 Eylül 2021 Pazartesi
Anasayfa > TARİH > BU ANLAMLI VAKFIN GENEL MERKEZİ SAMSUNDA

BU ANLAMLI VAKFIN GENEL MERKEZİ SAMSUNDA

08.07.2014 01:02 12 14 16 18 yazdır
Türkiye'de önemli hizmetlerin altına imza atan bugüne kadar onlarca peygamber sahabi ve evliya kabrini bulup restorasyonunu yapan Ahsen Vakfının genel Merkezi Samsunda bulunuyor.
BU ANLAMLI VAKFIN GENEL MERKEZİ SAMSUNDA
 Türkiye'de önemli hizmetlerin altına imza atan bugüne kadar onlarca peygamber sahabi ve evliya kabrini bulup restorasyonunu yapan Ahsen Vakfı'nın genel Merkezi Samsunda bulunuyor.
Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Araştırmak için yerli ya da yabancı bilim adamlarından ve her türlü arşivlerden yararlanmak, yerli ve yabancı araştırmacıların bu konudaki çalışmalarından istifade etmek.b)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak, çevre şartlarını iyileştirmek ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Ahsen Vakfının Genel Merkezi Samsun.

VAKIF TÜZÜĞÜNDE AHSEN VAKFININ AMAÇLARI ŞÖYLE YER ALIYOR:

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi Samsun İli, İlkadım ilçesinde olup, adresi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi No 16/B Samsun' dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3- Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Araştırmak, Tanıtmak ve Yaşatmak.

Sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, turizm ve eğitim yönünden yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- a)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Araştırmak için yerli ya da yabancı bilim adamlarından ve her türlü arşivlerden yararlanmak, yerli ve yabancı araştırmacıların bu konudaki çalışmalarından istifade etmek.b)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak, çevre şartlarını iyileştirmek ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapar, yaptırır ve destekler; gazete, dergi, kitap, broşür, katalog gibi tanıtıcı yayınlar çıkarır ve bu amaçla gerekirse matbaa, yayınevi ve benzeri işletmeler kurar, kuruluşuna iştirak eder ve işletir.c)  Reklam, cd, promosyon, tanıtım malzemeleri yapar veya yaptırır. Bağış karşılığında veya karşılıksız hediye eder.d)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Tanıtmak için ulusal ve uluslararası her türlü organizasyonları planlamak ve uygulamak.e)  Televizyon ve radyo açmak, süreli ya da süresiz görsel ve yazılı yayınları yapmak yada yaptırmak Her türlü etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve katılımı sağlamak, çeşitli müsabakalar yarışmalar tertip etmek.f) Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin değerlendirilmesi, tabiat ve tarihi zenginliklerinin tanıtılması ve çevre korumacılığı yönünde her türlü faaliyetlere katılır.g)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Yaşatmak için ilgili kurumların onayı ile veya direk her türlü projesini, inşasını, restorasyonunu, ihyasını yapmak ve korunmasını ve güzelleştirilmesini sağlamak, bunun için yerli, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.i) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alır. Aynı amaçla ve aynı şekilde kişi, kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yaparj) Sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim yönünden yardımlaşma ve dayanışmasını Yurt içi ve yurt dışında uygulamak, teşvik etmek.k) Sosyal, kültürel, eğitim, turizm, sağlık ve çevre korunması konularındaki çalışmaları gerçekleştirmekl) Milli kültür değerlerimize ve İnanç turizmine katkıda bulunmak m)Türk Medeni Kanununun Vakıflar kapsamına giren her türlü faaliyeti yapmak.

VAKIF NASIL DOĞDU RASİM TEKECİ ANLATIYOR:

Vakfımızın kuruluş amacı sene 2003 yılında gençlerle beraber bir otobüs Doğu gezisine çıkmıştık. Adıyaman'ın ardından Şanlıurfa'ya gittik, Şanlıurfa'dan Hz. Eyüp Peygamberin (a.s) türbesinin bulunduğu yer Viranşehir Eyüp Nebi Beldesi'ne uğradık. Buradaki bakımsızlık ve insanların duyarsızlığı bizi çok üzdü.  Çünkü haddinden fazla bakımsız köy, türbeler ile iç içe idi. Peygamberin evlatlarının kabirleri ise bir Müslümanın yüreğini sızlatan şekilde ağılda ve köy içerisindeki bakımsız düzensiz yerlerdeydi. Bu durum bizi o kadar etkisi altına aldı ki, o an aklımıza şöyle bir şey geldi: "Eyüp Peygamber, Peygamber Efendimize (a.s)  "Ey Muhammed bak senin ümmetin benim beldemi ne hale getirdi" derse biz ümmeti Muhammed olarak Peygamber (S.A.V) efendimizi mahcup etmiş olmayız mı?

Bu durum günlerce düşünerek kendimizi bu üzüntü ve sıkıntıdan kurtaramadık. Günlerce süren sıkıntının ardından o beldeye tekrar geri gittik. Eyüp Nebi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çiftçi ile tanıştık. Gerçekten kendisi çok değerli bir kardeşimizdi.  Bu duruma kendisinin de çok duyarlı olduğunu gördüm. Kendisi bizden yardım istedi. Bizde gereken konuları bir büyüğümüz ile istişare yaptık. O değerli büyüğümüz bize "Orada ne yapılması gerekiyorsa hemen faaliyete geçin. Hemen bir dernek kurun" tavsiyesinde bulundu. Büyüğümüzün yapmış olduğu tavsiye üzerine

EYÜP NEBİ Derneği'ni kurduk ve sevdiğimiz mimar ve mühendis arkadaşlarımız ile istişare yaparak bu derneği kurduk. Burada bize en çok destek veren Harita Mühendisi Mehmet Kurnaz'a,Mimar İsmail Sevindik 'e, Şehir Plancısı  Nadir Doğan'a verdikleri çok büyük desteklerden dolayı teşekkür etmek üzerimize bir borçtur. Böylesi gönül erleri arkadaşlarımız ile kurduğumuz dernek ile Hz.Eyüp Peygamberimize (a.s) çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Tamamlanan ve ihale aşamasına getirilen projeyi sitemizin projeler bölümünde görebilirsiniz.

Bu çalışmalarımız devam ederken karşımıza daha çok peygamber, nebi ve evliya türbelerini bakımsız ve yıpranmış bir vaziyette gördük. Bu durum karşısında arkadaşlarımız ile istişare yaptık. İstişare sonucunda dernek ile büyük hizmetler yapılamayacağını anlayınca, vakıf kurma kararı aldık. Bu kararın ardından Ahsen Vakfı'nı kurduk. Vakfımızın amacı ve gayesi güzelleştirmek olduğundan vakfımızın ismini Ahsen koyduk. Ahsen'in kelime anlamı daha güzel, çok güzel, en güzel manasına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Tin suresinin 3. ayetinde insanın ahsen-i takvim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir.

Vakfımızı kurduktan sonra Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Hz. Elyasa Peygamber (a.s) ile Hz. Zülkifl Peygamber (a.s), Hz. Harun Nebi (a.s), Hz. Ömer Nebi (a.s) türbelerinin projelerini yaptık. Uzun çalışmalar sonucunda projeleri bitirdik. Ankara'ya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne projemizi teslim ettik. İnşallah yakında ilahe yolu ile türbeler yapılacaktır.Bu ara gördük ki, Eğil'de Hz. Yunus Peygamberimizin (a.s) makamı ve Hz. Nebi Hallak (a.s) kabri çok garip bir şekilde hiçbir bakım yapılmadan duruyor. Eğil Kaymakamımız Kemal Aksoy ve Sayın Müftümüz Mehmet Sırrışık ile beraber istişare yaparak buralar içinde projeler yapılması için karar aldık.

Alınan kararın ardın Ahsen Vakfı olarak proje çalışmalarına başladık.Bitlis eski ismi ile Norşin yeni ismi ile Güroymak'ta bulunan AbdurrahmaniTagi (k.s) ve Muhammed Diyauddin (k.s.) hazretlerinin türbe ve çevre güzelleşmesi çalışması projeleri yapılmıştır. Bitlis'in merkezinde bulunan Şeyh Fetullah (k.s.) hazretlerinin türbe çalışmalarını ve projelerimizi tamamladık. Gayda'da bulunan SeyyidSıbgatullahArvasi (k.s) hazretlerinin türbesi için ise proje çalışmalarına başladıkBir büyüğümüz bize buyurdular ki, "Bu çok güzel bir hizmettir. Sakın ben yaptım demeyin. Her şeyi Allah yapar. Sizler sadece bir figüransınız. Figüranlığınızı güzel yapın.Bu ecir ve sevabı hiç bir amel ile alamazsınız.Bu ecirler sizin ve 100 nesil dedenize varana kadar gider. Böyle bir hizmetten çok mutluyum.Biz de istiyoruz ki, bütün Müslüman kardeşlerimiz bu gibi hizmetlere maddi ve manevi destek vermek suretiyle böylesi güzel sevaplarla iştigal etmelerini arzu ediyoruz."

15 KİŞİLİK VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI RASİM TEKECİ KİMDİR?

 1945 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı.  Askerliğini tamamladığı 1967 yılından 1974 yılına kadar Samsun'da çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu. 1974  yılında Avustralya'ya yerleşti. 1993 yılına kadar Avustralya'da çalıştı. 1993 yılında emekli olarak Samsun'a geri  döndü. 1993 yılından itibaren birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak büyük hizmetlerde bulundu. Ahsen  Vakfı'nın kurulmasında önderlik üstlendi. Emekli evli ve 3 çocuk babasıdır. 

A  H  S  E  N  KELİMESİNİN MANASI NEDİR?

En güzel, en iyi, çok güzel manasına gelen Kur'anî bir tabir.

Kur'an-ı Kerim'de çok geçmektedir.

Hadîslerde ise, ahlâk, huy, ses, amel, kaza ve hidayet terimleriyle kullanılmıştır.

Bu hadisler, daha çok ahlâkla ilgili hadislerdir.

"İman yönünden inananların en kâmili, ahlâk bakımından en güzel olanıdır." (Ebu Davud, Sünne, 14) gibi.
"Ahsenü'l-hadis" söz ve kelâmın en güzeli demektir.

Bu tabir de Kur'an-ı Kerim için kullanılmaktadır: "Allah kelâmının en güzelini indirdi." (ez-Zümer, 39/23) Ahsen'ül halıkîn; yaratıcıların en iyisi manasındadır. Çünkü, Cenab-ı Hak herşeyi en güzel bir şekilde yaratmıştır. Bu tabir, "halk" ve "yaratma" fiilinin Allah'dan başkalarına da nisbet edileceğini göstermektedir.

"Ahsenü'l-Kassas", En güzel anlatış veya en güzel kıssa demektir.

Bunun da Kur'an'da bir yerde geçtiği görülmektedir. "Bu Kur'an'ı vahyetmemizle biz sana kıssaları en güzel şekilde anlatıyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin. " (Yusuf, 12/3) Bu ayete göre, Ahsenü'l-Kassas; kıssaların en güzeli manasına gelmektedir. Bu arada "en güzel beyân" olarak da mana verilmiştir "Ahsenü't-takvîm", En güzel şekil, biçim, tarz manasındadır. "Gerçekten biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. " (et-Tin, 95/4) Takvîm, eğriyi düzeltmek, kıvama ve düzene koymak, kıymetlendirmek manalarına gelmektedir.

Müfessirler, bu ayetteki güzellik ve kıymetliliğin hem maddî ve hem de manevî olduğunu söylemişlerdir.

İnsan maddî yönlerinden olduğu gibi; manevî bakımlardan da diğer canlılardan daha üstündür. Özellikle bu manevi yönler: İyiyi kötüden ayırma, gönül zenginliği, ahlâk güzelliği gibi hususlarda kendisini daha belirgin bir şekilde göstermektedir.


Etiketler : AHSEN
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri