reklam
27 Eylül 2021 Pazartesi
Anasayfa > TARİH > LOKMAN HEKİMDEN ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER

LOKMAN HEKİMDEN ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER

30.05.2014 19:20 12 14 16 18 yazdır
lokman Hekimden herkes ölümsüzlüğün ilacını söylemeseni bekler fakat o her iki alemde de diri kalmanın düsturlarını vermiştir. İşte gerçek reçete:
LOKMAN HEKİMDEN ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER
LOKMAN HEKİM'İN ÇEŞİTLİ ESERLERDEN DERLENEN TAVSİYELERİ
1.   Ey oğulcağızım,ciğerparem!Allah'ı tanı,ona hiçbir  şeyi  ortak koşma.
2.   Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap.
1.   Kendi ölçüne göre söz söyle.
2.   Herkesin hakkına riayet et.
3.   Sırrını sakla.
4.   Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.
5.   Ahmak cahil kimseden uzak dur.
6.   Aklı başında bilgin dostu tercih et.
7.   Hayırlı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma .
8.   Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.
9.   Delil ve ispatını hazırladıktan sonra söz söyle.
10.         Gençlik zamanını ganimet bil.
11.         Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun .
12.         Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.
13.         İyi bir üstadı baba yerinde tut.
14.         Masraflarını gelirlerine göre ayarla.
15.         Her işte ortalama davran .
16.         Cömertliği adet  et.
17.          Misafire ne hizmet gerekirse yap .
18.         birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten                                ve gevezelikten sakın.
19.         Herkesle hoş geçin.
20.         Çocuklarının talim  ve terbiyesine dikkat et.
21.         Vücudunu  ve üstünü   başını temiz tut.
22.         Herkese kendi ölçüsüne göre muamelede bulun .
23.         Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı  kendine adet et .
24.         Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.
25.         Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.
26.         Bilmediğin şeyde ustalık taslama.
27.         Kadına ve çocuğa sır söyleme.
28.         Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.
29.         Hiçbir şeye karşı kayıtsız davranma.
30.         Yarım kalmış birisi olmuş say-ma
31.         Senden büyüklerle şakalaşma.
32.         Sana ihtiyaç arz eden kimseyi  kırma.
33.         Eski münakaşaları anma.
34.         Başkasının menfaatine ortaklık etme.
35.         Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).
36.         Akrabalarınla ilişkilerini kesme3,onlara yakınlık göster.
37.         İyi kimselerin aleyhinde söz söyleme.
38.         Halkın ittifakla üzerinde durduğu şeye sende uygunluk göster.
39.         Kendini beğenme.
40.         Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.
41.         Herkesin yanında dişlerini ayıklama.
42.         Ağzını burnunu sessiz temizle.
43.          Bir kimseye karşı üstünlük taslayarak çalım satma.
44.         Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.
45.         Bir kimseyi başkasının yanında mahcup düşürme.
46.         Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.
47.         Gülünç söz söylemekten çekin.
48.         Kendini kadınlar gibi süsleme.
49.         Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme .
50.         Çocukların keyfine uyma.
51.         Diline sahip ol.
52.         Herkese karşı saygılı davran .
53.         Kötü kimselerle arkadaş olma.
54.         Kavga ve gürültüden uzak dur.
55.         Kuvvetini denemeye çalışma.
56.         İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.
57.         Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme.
58.         Acele iş görme.
59.         Dünya işleri için kendini fazla üzme.
60.         Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.
61.         Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle .
62.         Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma.
63.         Güneş doğacağı vakitlerde uyuma.
64.         Sağa sola bakma daima önüne bak .
65.         Misafir yanında bir kimseyi azarla.
66.         Misafire iş buyurma.
67.         İşsiz güçsüz serseri adamların yanında oturma.
68.         Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.
69.         Hem fodul,hem kibirli olmaktan sakın.
70.         Kendin küçük düşürüp horlatacak dereceye varmamak şartıyla herkese karşı nezaketle muamele et.
71.         Tevazudan ayrılma.(Alçak gönüllü ol.)
72.          Ömrün boyunca Allah'a ihlas ile yönel ve ona güven.
73.         Oğlum dostları bir şeyini reddetme.
74.         Sabrın başlangıcı zor , sonu tatlıdır.
75.         Adalet öyle bir binadır ki,asla viran olmaz.
76.         Doğru konuş fakat sert olmasın.
77.         Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.
78.         Yemeğe tok, ilme aç ol.
79.         Halka yakın ol,doğru konuş.
80.         Şüphe seni kimse ile dost etmez.
81.         Düşman daima düşmandır.
82.         Mal biriktirenle  ilmi saklayan bu dünyaya hasret gider.
83.         Ekmekle tuz ikram edenin bile iyiliğini unutma ,hakkında dua et.
84.         Sorulmadan hiçbir şeye karışma.
85.         Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da geçer.
86.         Acele etmek sabra mani olur;muradına erişemezsin.
87.         Nankörlere  yakın durma,iyilik ve öğütlerin kaybolur.
88.         İyilikte dost düşman ayırma.
89.         Susmak  selamet  kapısını açan tek anahtardır.
90.         Güzellik,huy fenalığını  ve cehaletini gidermez.
91.         Cömert ol ki,itibarın artsın.
92.         İnsanı yükselten akıldır.
93.         Şükür nimeti bereketlendirir.
94.         İdaresi az mal  israf edilen maldan iyidir;çünkü idare edilen mal çoğalır,israf edilen mal azalır.
95.         Başkasına akıl vereceğine kendi malını kaybetme.
96.         Küçüğünü hor görme;küçüklük ancak Allah huzurunda  belli olur.
97.         Halk sende olmayanla seni överse aldanma.
98.         Doğru da olsa yemin etme.
99.         İyilik dost kazandırır.
100.   Sabır murada ,kanaat zenginliğe götürür.
101.   Olgun insanın  miheng taşı akıl danışmak,güler yüz ,nefse hakimiyet ,acıya  katlanmaktır.
102.   Yürüyüşün kararlı olsun.
103.   Bağırıp çağırma seslerin en kötüsüdür.
104.   Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.
105.   Elde edilen  hikmeti  sözler,balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler. Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle  ikiye inerler. Bunlar ,çekilen cefa ve yapılan iyiliğin  unutulmamasıdır.
106.   Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar.
107.   Büyüğü olmayan kimse başını taşa vurur.
108.   Balta bedeni,acı söz canı yaralar.
109.   Servet düşmanlığı insana ıstırap verir.
110.   Sus  ve düşün ;dil belasından kurtulmanın devası bunlardır.
111.   Büyüklere karşı ne diren ,ne de karşı gel.
112.   İnsanın vefakar malı  ahiret için biriktirdiğidir. El  için toplanan ,miras bırakılan lakin ahirette hesabı verilen  mal vefakar mal değildir.
113.   Seni anlamayanlara uğrama.
114.   Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.
115.   Gündüzleri hiç ,geceleri az uyu.
116.   Oburluk  ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır.
117.   Yemekten sonra yürümek gereklidir.
118.   Ayağını sıcak,başını serin tut.
119.   Devlet adamını ve hanımını sırdaş edinme
120.   Alçak adama borçlanma.
121.   Sağlık  için;çiğ yeme, sıcak yeme ,  çok yeme
122.   Günahın zerresinden bile kaç.Gazaba uğrayacakmışsın gibi Allah'tan kork. Lakin ümidin korkundan fazla olsun.
123.   En iyi nimet iyi huylu olmaktır.
124.   Sözüne sadık ol.
125.   Akranınla sohbet et.
126.   Herkese  yumuşak ol.
127.   Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.
128.   Dosdoğru  ol.
129.   Başına gelene sabret.
130.   İyi kişilerle arkadaş ol.
131.   Dilini küfür sözlerden koru.
132.   Sadakayı terk etme,zekatı men etme
133.   Kötülüğü  terk edip Allah'tan af dile,tövbe edip bir daha tevbeni bozma.
134.   Sahtekarlık etme ,kimseyi aldatma.
135.   Sarımsak  şifalıdır.
136.   Soğanın  çiği zarar,pişmişi  yarar.
137.   Duvarı nem,insanı  gam yıkar.
138.   Ey oğlum!Cahili bir yere elçi olarak  gönderme. Eğer akıllı birini bulamazsan  kendin git.
139.   Ey  oğlum!Dünya derin deniz gibidir.  Çok insan onda boğulmuştur.  Takva gemin ,iman yükün ,tevekkül halin ,salih amel azığın olsun.  Kurtulursan  Allah'ın rahmetiyle,boğulursan  günahın sebebiyledir.
140.   Ey oğlum! Ben nice  ağır yükler  taşıdım,fakat fakirlik gibi acı 
görmedim.
141.   Nice ağır  yükler çektim ,kötü komşudan ağırını  görmedim.
142.   Merhamet eden  merhamet bulur.
143.   Hayır söyleyen kar eder;kötü konuşan  günahkar olur. Diline hakim olmayan pişman olur.
144.   Ey oğlum! Kanaatkar olursan cihanda  senden zengin  kimse  yoktur.
145.   Başkasına  hased eden  ıstıraptan kurtulamaz.
146.   Ey oğlum! Her  halinde  Allah'a sığın,her şeyi Allah'tan  bil.
147.   Dünyanın sevinç  ve  neşelerini  tecrübe ettim;ilimden  lezzetlisini görmedim.
148.   Ey oğlum! Sözü tatlı söyle,katı ,kaba, sert söyleme.  Çok zaman sus. Tefekkür et,o zaman dilin belasından  emin  olursun.
149.   Sende olmayan özelliklerle insanlar seni överlerse  büyüklenme. Kendinden aşağısını hor görme.
150.   Müslümanlar hakkında kötü düşünme. Suizan seni hiç kimseyle dost yapmaz.
151.   Ey oğlum! İnsanlara karşı güler yüzlü ve doğru sözlü ol
152.   Ey oğlum! İnsan cimri olunca, onun hakkında kötü sözler çok söylenir.
153.   Kötü huylu, her ne kadar güzel olsa da, onun sohbetinden kaç.  Çünkü onun güzelliği kötü huyunu örtmez
154.   Ey oğlum! Ticaret olarak takvaya sarıl.  Bu mal olmadan kar getirir.
155.   Sıhhat gibi zenginlik, güzel ahlak gibi nimet yoktur.
156.   Ey oğlum!  Horoz senden daha akıllı olmasın.  O her sabah zikir ve tesbih ederken sen uyuma.
157.   Dünya geçici ve kısadır.  Senin dünya hayatın ise azın azıdır. Bunun da azının azı kalmıştır, çoğu geçmiştir.
158.   İbadet ancak Allah'ı görüyormuş  gibi yapılır. Her kimse  Allah'ı  yakın hissettiği    derecede  Allah'a ibadet eder.
159.   Altın ateşte   denenip saflaştırıldığı gibi  insan da bela ve musibetlerle  denenir.
160.   Ey oğlum! Kötü huydan ,gönül dağınıklığından sakın. Sabırsız  olma,yoksa arkadaş bulamazsın. İşini severek yap .  Sıkıntılara  katlan.  Bütün insanlara karşı iyi huylu ol. Çünkü insanlara karşı iyi huylu  olan onlara güler yüz göstereni herkes sever.
161.   Dünyadan yetecek kadar nasibini al .yoksa insanlara muhtaç olur ellerine bakarsın.
162.   Ey oğlum kötü kadından sakın. Çünkü o vaktinden önce seni kocaltır. Kötü kadınların şerrinden  kork, çünkü onlar iyiliğe çağırmaz.
163.      Yavrucuğum! Alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Davranışları  sözleriyle uyum gösteren  alimlerin sözlerini dinle.
164.   Yavrucuğum!  İlimden bilmediğini öğren.bildiğini bilmeyenlere öğret.
165.   Bir  gün Davud (as) Hz. Lokman'a  " Bir koyun  boğazlayıp  bütün vücudunun  en iyisi olan  bir parça  et getir."dedi. o da gidip  koyunun diliyle  yüreğini getirdi. Yine  başka    bir zamanda "Koyunun en  kötüsünden bir parça et  getir."dedi.   yine diliyle yüreğini getirdi.  Sebebini sorduğunda :"  Dille yürek iyi olursa ,o  kimse iyi olur; o kötü  
olunca  bütün kötülerin  kötüsü olur."dedi.
166.   Ey oğlum !  Dostlarının   bir şeyini reddetme. Fakat  Allah'ı istediğinden  başka türlü hareket  edecek  kadar da ileri gitme.
167.   Yalandan sakın.  O serçe eti gibi tatlıdır.  Ondan az kimse kurtulabilir.
168.   Oğlum !  Sana bir takım hasletler tavsiye edeceğim: bunları yerine getirirsen mensup olduğun  toplumun efendisi  olursun. Herkese tatlı davran. İyiden de  kötüden de  cehaletini gizle. Dostlarını koru. Yakınlarını ziyaret et. Gammazların  sözüne kıymet vermeyeceğine, arayı bozacak  azgınların  sözünü dinlemeyeceğine   dair  onlara  teminat ver. Öyle arkadaşlar  seç ki, ayrıldığınız zaman  ne onları   diline dola, ne de onlar 
seni  dillerine dolasınlar.
169.   Oğlum ! Dünyayı sat ahireti al.  Böylece alışverişinde   her iki yönden de kar edersin.  Sakın ahiretini  satıp da dünyayı  alma.  Çünkü, her  iki tarafta da  zararlı çıkarsın.
170.   Oğlum! İlim  meclislerine sokul,fakat alimlerle mücadele edip onları üzme. Dünyadan yetecek kadarını al,fazlasını ahiretin için infak et. Sıkıntıya düşerek  başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen arkana atma. Şehvetini kıracak şekilde oruç tut. Adi  kimselerin meclislerine katılma.
171.   Ey oğlum ! ikram edici ol, saçıcı olma.
172.   Hasta olmadan önce tabib çağır.  Tabibe  hasta olmadan önce hürmet göster.
173.    Ey  olum!  Bir insanda  şu beş  özellik  toplanırsa  o insan  müttaki , veli , Allah'ın  kendisine yakın  kıldığı  kullardan olup şeytandan uzaklaşır. Bunlar: din,mal,güzel ahlak,haya, ve cömertlik.
174.   Şu  beş özellik  de kimde bulunursa  o kötü insandır,Allah 'tan uzaktır. Bunlar ; küfür, kibir, şükür azlığı ,cimrilik ve  kötü ahlaktır.
175.   Oğlum ! Hayreti gerektirmeyen   lüzumsuz  şeylere gülme luzumsuz yerlerde
gezme,üstüne vazife olmayandan sorma.
176.   Başkasının servetini koruyacağın diye kendi servetini  mahvetme.  Senin malın  kendin  için harcayıp infak ettiğindir. Başkasının malı , veresiye  terk ettiğindir.
177.   Sakın fakirdir diye kimseye   hakaret etme.  
178.   Bir işin sonunu  gören  pişmanlıktan emin olur.
179.    Bilmediği şeyi tam öğren.
180.   Borçlu olmaktan sakın.  Borç  gündüz zillet,gece    üzüntü içinde  
olursun.
181.   Ey oğlum!  Alimlere karşı  öcünmek,akılsızlarla  inatlaşmak,  
meclislerde ve toplantılarda  gösteriş  yapmak  için ilim  öğrenme. 
İhtiyacım yok diye de ilmi terk etme.
182.   Ey oğlum !  Yalandan  çok sakın.  Çünkü  dinini bozar  ve  insanlar  
yanında şerefini   düşürür.  Bununla  birlikte  hayanı,değerini  ve makamını 
  kaybedersin.
183.   Hep  üzüntülü  olma ,kalbini dertli kılma.
184.   Ey oğlum! " Allah'ım beni affet,bağışla"   duasını çok oku.  Çünkü 
öyle anlar vardır ki,  Allah o anda dua edenin  duasını kabul eder.
185.   Yavrucuğum! Dünyaya gönül bağlama. Ona  güvenme. Çünkü  sen bunun 
için yaratılmadın.
186.   İnsanlara muhtaç olduğunu gösterme.  Çünkü  senin böyle yapman  
zenginliktir.
187.   Dünyada, dünyada kalacağın kadar çalış;ahirete,  ahirette kalacağın 
kadar çalış
188.   Allah'a isyan edeceğin zaman, Allah'ın ve  meleklerinin   göremeyeceği 
  bir yer ara.
189.   Cehennemde Allah'ın azabına  dayanacak kadar  günah işlemeye cesaret 
göster.
190.   Namazını  dünyaya veda eder gibi kıl
191.   Özür dilemeyi gerektirecek  şeylerden sakın.
192.   Dostlarına da düşmanlarına da güler yüzlü ol. Dostlarına saygılı ol 
,onlara ikramda bulun.
193.   .
194.   Büyüklerle konuşurken sözü uzatma.
195.   Kaş göz hareketleriyle hiç  kimseyi  küçük  düşürecek hareketlerde  
bulunma!
196.   Başkasının yanında kendini  ve aileni  övme.
197.   Gördüğünü gizlemen,şüphe ettiğini açıklamandan daha iyidir.
198.   Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma.
199.   Ey oğlum! Allah kendisine emanet edilen şeyi korur.       Bende  seni 
,malını,dinini ve amelinin sonunu Allah'a emanet ediyorum.

 






 

Etiketler : LOKMAN HEKİM
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri